CSN

Mer än hälften börjar jobba efter gymnasiet

0:32 min
  • Mer än hälften av gymnasieungdomarna börjar jobba direkt efter gymnasiet, visar en undersökning som CSN och UHR gjort.

  • Den visar även att 38 procent går vidare till studier och att 8 procent saknar sysselsättning.

  • Ungdomar med föräldrar med högre utbildning och ungdomar med utländsk bakgrund var enligt studien, överrepresenterade i gruppen som valde att studera vidare vid högre studier. Undersökningen har gjorts bland drygt 2 200 elever som gick sista året på gymnasiet hösten 2019.