Vårbudgeten

Mer pengar till yrkesutbildning med SFI-studier

1:46 min
  • Regeringen och samarbetspartierna vill få fler nyanlända i jobb.
  • I vårbudgeten satsar man 779 miljoner kronor på så kallade kombinationsutbildningar, yrkesutbildningar som varvas med SFI-studier.
  • Det innebär en fördubbling av antalet platser till hösten och att ytterligare 14 000 personer kan börja studera på en kombinationsutbildning, enligt finansminister Magdalena Andersson.