energitillgång

Mer polsk el importeras via Karlshamn

2:00 min
  • Importen av polsk el via sjökabeln till Karlshamn är redan i mitten av februari nästan dubbelt så stor som under hela 2020. 
  • Enligt Svenska kraftnät är kallt väder, stängningen av en kärnkraftsreaktor och låg tillgång på vindkraft några av förklaringarna.
  • Polen är ett av världens mest kolkraftsberoende länder men exporten av svensk el via sjökabeln är fortsatt större än importen.