Mänskligt beteende

Mer skam och genans när en nära anhörig beter sig omoraliskt

0:52 min
  • Tänk dig att du får reda på att din kärlekspartner stulit pengar: hur skulle det kännas?
  • Det har en grupp forskare i Toronto i Kanada undersökt – något som det inte forskats så mycket på tidigare.
  • De fann att man tenderar vara mer förlåtande och försöka rättfärdiga en anhörigs handlande jämfört med om det var en främling, men samtidigt ökade konflikten inom en och många kände mer skam och genans - även om de inte hade någon delaktighet i den närståendes handlande.