EVERGRANDE

Mest skuldsatt i världen – kommitté ska minska börsfallet

1:48 min
  • Världens mest skuldsatta fastighetsutvecklare, kinesiska Evergrande, har inrättat en riskhanteringskommitté.

  • Ambitionen är att "minska och eliminera framtida risker" och hittills har nyheten om den nya kommittén, fått börsfallet för Evergrande att minska. 

  • Evergrandes skulder beräknas till ungefär 300 miljarder dollar.