ELBILAR

Mest stöd till allmänna laddare i norr

1:59 min
  • Statens stöd till elbilsladdare på offentliga platser har betalats ut ojämnt över landet, visar en kartläggning Ekot gjort tillsammans med P4-kanaler.

  • 46 kommuner har inte mottagit något stöd till offentliga laddställen som kan finnas vid vägar eller i parkeringshus, tillgängliga för alla.

  • Norrbotten är det län som fått mest per invånare, medan Uppsala län fått minst.

SR har granskat var statligt stöd till laddare för elbilar betalats ut - nu om sådana på allmänna platser.

Många kommuner har inte alls mottagit statligt stöd till elbilsladdare i offentlig miljö. En av dem är Eda i västra Värmland.

Samhällbyggnadschef Jan-Erik Eriksson säger, att Eda kommun inte sökt stöd eftersom det finns privatfinansierade elbilsladdare i kommunen:

– I Charlottenberg har vi ju faktiskt externa aktörer som har laddstolpar. Så vi har ju rätt så bra med publika laddstolpar, som du får betala för att använda.")

Men när Eda kommun byter ut sina fordon, så kan det också leda till fler laddställen, säger Jan-Erik Eriksson:

– Inför nästkommande upphandling av våra leasingbilar så ska vi naturligtvis växla från fossila få bränslen till el- eller hybridbilar. Då blir det aktuellt för oss att ha laddstolpar och söka de bidrag som finns, säger Eda kommuns samhällsbyggnadschef Jan-Erik Eriksson.

Det statliga stödet till offentliga elbilsladdare har fördelats ojämnt över landet, visar kartläggningen Ekot gjort tillsammans med lokala kanaler. Vi har enbart undersökt var stöden betalats ut, alltså inte undersökt vilka som sökt stöd, eller om de fått avslag.

Från 2015 och fram till i slutet av november 2021, har 280 miljoner kronor delats ut av staten till offentliga laddpunkter. De finns bland annat längs landsvägar, i parkeringshus eller vid köpcentra, där den som behöver kan ladda elbilen.

En stor del av stöden till elbilsladdare tillgängliga för alla har gått till glest befolkade län.

Delvis förklaras den här fördelningen med att Trafikverket satsat sin del av stöden särskilt på så kallade "vita fläckar", alltså platser med få laddställen.

Norrbotten är det län som fått mest i stöd per invånare, medan Uppsala län har fått minst.

46 kommuner har inte mottagit något stöd till offentliga laddställen.

I Sörmland är Vingåker är den enda kommunen som inte mottagit något statligt bidrag för utbyggnad av publika laddplatser.

Det är inte bra, säger Vingåkersbon Moniqa Larsson när hon kommer ut från en mataffär i centrala Vingåker.

– Jag väntar faktiskt på att det ska bli fler laddplatser i flera kommuner, säger Moniqa Larsson, och hennes sällskap Kristina håller med:

– Jag tycker det är illa, för vi får ju besök utav andra, som kanske har elbilar och som vill sova kvar. Och det som finns, det är vid affärerna. Och de stänger ju när affärerna stänger."