BELARUSISK-POLSKA GRÄNSEN

Migrantkrisen kallas hybridattack – detta betyder ordet

2:00 min
  • Den senaste tiden har många kallat migrant- och flyktingkrisen vid gränsen mellan Belarus och Polen för en hybridattack.

  • Begreppen “hybridkrigföring” och ”hybridattacker” syftar på attacker som kombinerar traditionella militära och civila metoder.

  • Det kan röra sig om att man använder militär makt tillsammans med riktade informationskampanjer, spridandet av falska nyheter eller ekonomiska påtryckningar.