Migrationsverket vill ha mindre pengar

2:08 min

Migrationsverket vill att regeringen minskar deras budget. Myndigheten behöver mindre pengar eftersom färre asylsökande kommer till Sverige.

Migrationsverket är en myndighet. Den får pengar från regeringen. Det kallas anslag. Nu föreslår Migrationsverket att regeringen ska minska anslagen. Många andra myndigheter ber om mer pengar från regeringen, men Migrationsverket ber alltså om mindre.

Anledningen är att Migrationsverket förväntar sig att färre personer kommer söka asyl i Sverige. Myndigheten blir mindre och färre personer ska jobba på Migrationsverket. Därför behöver myndigheten mindre pengar.

Coronapandemin gjorde att färre personer sökte asyl i Sverige förra året. Cirka 13 000 personer sökte asyl, och det var 40 procent mindre än 2019.

Migrationsverket har gjort en prognos om vad de tror kommer att hända i framtiden. Migrationsverket tror att pandemin kommer fortsätta påverka migrationen en tid framöver. Men det är svårt att veta hur mycket. Migrationsverket planerar för att 16 000 personer ska söka asyl i Sverige i år.

2015 var året då flest asylsökande kom till Sverige. Nästan 163 000 personer sökte asyl då. Efter det ändrade politikerna lagarna så att färre asylsökande kom till Sverige.