MIGRATION

Milan, 7, och Sheila, 9, föddes i Sverige – nu utvisas de till Irak

1:48 min
  • Tvåbarnsfamiljen ska efter 20 år i Sverige utvisas till Irak.
  • Enligt Migrationsverket har familjen inte tillräckligt skyddsbehov, och trots att de befunnit sig i Sverige lagligt i 11,5 år utvisas de till Irak där barnen aldrig varit. Domen ska överklagas.
  • Barnens anpassning i landet räknas inte in i bedömningen av Migrationsdomstolen eftersom barnens vistelse i landet "till största delen varit illegal".

Rättelse (14 oktober):
I inslaget säger vi att utvisningen beror på en miss vid en adressändring, vilket är felaktigt.
Målet som överklagats till Migrationsdomstolen gäller att familjen vill stoppa utvisningen med hänvisning till att barnen är födda i Sverige och inte har någon relation till föräldrarnas hemland Irak.