Australien

Militärt samarbete skapar oro i Sydostasien

1:54 min
  • Flera av medlemsländerna i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN reagerar med oro över bildandet av AUKUS. 
  • Australiens beslut om att skapa samarbetet tillsammans med USA och Storbritannien är en tydlig markering mot Kina.
  • Filippinerna är mer positiva och landets reaktion visar på skillnader inom ASEAN hur man vill möta en allt starkare närvaro av Kina i regionen.