Batteriskandalen

Miljöåklagarens kritik: "Vi har misslyckats"

2:04 min
  • Svenska myndigheters arbete med att upptäcka och utreda misstänkta miljöbrott är ett misslyckande, den kritiken kommer nu från en av Sveriges främsta miljöåklagare.
  • Ett av problemen som hon lyfter fram är hur kommunernas tillsynsarbete fungerar och att många miljöbrott aldrig upptäcks. Samtidigt känner hon att brotten inte prioriteras hos polisen och att det har varit svårt att få utredare.
  • För att öka anseendet för miljöbrott inom rättsväsendet tycker hon att straffrättsbestämmelserna för miljöbrott ska flyttas från miljöbalken till brottsbalken.

Helena Eckerrot Flodin har jobbat som miljöåklagare i 20 år och är den åklagare som drivit utredningarna där de längsta fängelsestraffen dömts ut.

– Jag har haft flera utredningar där man känt att lagstiftningen sätter käppar i hjulet för att komma fram.

En av de mer lyckade utredningarna handlar om den stora batteriavfallsskandalen där fyra män dömdes i hovrätten för miljöbrott och grovt miljöbrott. Det efter att runt 2000 ton avfall från återvunna batterier dumpats och grävts ned på olika fastigheter i Mellansverige.

– En stor del av förhandlingarna vi har när det gäller miljöbrottslighet handlar om att lagen existerar och att den ska användas i de här fallen.

Utredningen gällande batteriavfallet kom in via en åtalsanmälan om otillåten markanvändning och det var efter lite detektivarbete som miljöbrottet uppdagades.

Här finns en av bristerna som Helena Eckerrot lyfter fram. Att kommunernas tillsynsarbete skiljer sig åt och ibland inte fungerar. I många fall upptäcks aldrig miljöbrott.

Samtidigt känner hon att brotten inte prioriteras hos polisen och att det varit svårt att få tillgång till utredare.

– Jag är kritisk mot hela kedjan. Inte bara mot tillsynsarbetet utan även på åklagar- och polissidan och lagstiftningsmässigt. Man ser inte det här som brottmål.

När hon nu ska gå i pension är hon kritisk till hur lagen och tycker att den borde göras om, bland annat genom att flytta straffrättsbestämmelserna för miljöbrott från miljöbalken till brottsbalken.

– Utifrån min utgångspunkt tycker jag att det skulle vara bra. När det gäller straffrätt så ska det ju vara förutsägbart. När man ser på miljöbalken så är den, kanske inte flummig, men inte så långt ifrån.