VÄSTERVIK

Miljögifter har hittats vid fotbollsplaner i Västervik

0:45 min
  • Det har hittas för höga halter av det förbjudna bekämpningsmedlet DDT på fotbollsområdet Örbäcken i Västervik.

  • Det var i samband med utredandet av en potentiell nybyggnad av en lokal för IFK Västervik som miljögifterna hittades.

  • Nu kommer området spärras av och fler prover tas. Efter det kommer ett saneringsarbete att påbörjas.