Allvarliga barnsjukdomar

Miljontals barn missar mässlingsvaccin under pandemin

2:01 min
  • Pandemin under förra året ledde till att miljontals barn runtom i världen inte fick andra vaccin.
  • En ny modelleringsstudie uppskattar att 17 miljoner vaccinationer mot mässling, eller mot difteri, stelkramp och kikhosta, uteblev under 2020.
  • Stefan Swartling Peterson, professor vid Karolinska institutet och hälsospecialist på Unicef Sverige, befarar att det här kan leda till extra sjukdomsutbrott och dödsfall.