Krävs särskilda skäl

Möjliga anbudsgivare ifrågasätter långt avtal i ny bussupphandling

1:56 min
  • Möjliga anbudsgivare i upphandlingen av kollektivtrafik och skolbuss på Gotland ifrågasätter att regionen vill skriva avtal på 12 år, från 2023 till 2034, då det är längre än de 10 år EU:s regler medger.
  • Regionens upphandlingschef Nanna Sörling har fått klartecken från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, att de har tillräckliga skäl för ett avtal längre än 10 år.
  • Enligt Anna Grönlund, branschchef på organisationen Sveriges Bussföretag, har frågan aldrig prövats, men menar att regionens skäl är standard i bussavtal.