partikelfysik

Möjliga tecken på ny fysisk partikel

2:06 min

Forskare i USA tror sig ha sett spår av en okänd partikel, något de hoppas kunna leda till ett genombrott i vår förståelse av universums minsta beståndsdelar.

David Milstead, professor i subatomisk partikelfysik vid Stockholms universitet, tycker att resultatet är spännande.

– De har bekräftat ett tidigare experiment, som visade att det finns en skillnad mellan det som vi mäter och beräkningarna som vi kan göra från den så kallade standardmodellen, säger han.

För tjugo år sedan upptäckte forskare att myoner – en slags tunga elektroner – tycks vara mer magnetiska än de borde vara enligt standardmodellen, som är den förhärskande förklaringen av universums minsta beståndsdelar och naturkrafter.

Och nu har forskare vid Fermilab, en partikelaccelerator utanför Chicago, återigen skymtat den här avvikelsen. Om den är verklig, skulle den kunna tyda på att det finns någon hittills okänd partikel – något som kan visa vägen ut ur standardmodellen, som är otillräcklig för att förklara exempelvis tyngdkraften, men ändå en oöverträffad förklaring av universums minsta byggstenar och krafter.

– Och det är väldigt väldigt frustrerande, säger David Milstead.

Men varken den tjugo år gamla upptäckten eller den som presenterades i veckan når upp till partikelfysikens guldstandard för att säkert kunna avfärda att avvikelsen bara är en slump. Enligt de flesta beräkningarna är sannolikheten att slumpen ligger bakom en på 40000, vilket är för lågt eftersom man tröskar igenom enorma mängder data i jakt på avvikelser. Dessutom ger olika beräkningsmetoder olika resultat.

– I går kom en ny beräkning faktiskt. Och den nya beräkningen visar att det inte finns någon stor avvikelse. Så teoretikerna måste lösa problemet på något sätt. De måste snacka med varandra och komma fram till en slutsats, säger David Milstead.

Beräkningen som grumlar till det för Fermilab är gjord av ett annat forskarlag och publicerad i tidskriften Nature.

Källa:
Sz. Borsanyi et al. "Leading hadronic contribution to the muon magnetic moment from lattice QCD". Nature, 7 april 2021. Doi: 10.1038/s41586-021-03418-1