Skola

Möjlighet till distans- och lovskola också nästa läsår

2:00 min
  • Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten för skolorna att även nästa läsår kunna bedriva undervisning på distans och att ge undervisning på andra tider än under ordinarie skoltid.
  • "Effekter på elevers lärande kommer troligen att behöva hanteras under en längre tid", enligt regeringen.
  • När smittspridningsläget förbättras kan förordningen ändras.

– Regeringens bedömning är att det kommer behövas en längre tid för att se till att de elever som behöver mer undervisning eller undervisning på annan tid eller på annan tid än den vanliga också kan få det, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Det kan också behövas en längre tid när man kan behöva ha fortsatt distansundervisning i vissa delar. Sist men inte minst kan det behövas längre fram att kunna flytta lektionstillfällen från en termin till en annan.

Det var förra våren som regeringen beslutade om en förordning som gör det möjligt för skolhuvudmän, alltså kommuner eller friskoleföretag, att övergå till distansundervisning. Förordningen gjorde det också möjligt att förlägga undervisningen på andra tider än vanligt, till exempel på lov eller att flytta fram vissa ämnen till andra årskurser. Andra förändringar i undervisningen för att eleverna ska hinna få den undervisning de behöver blir också möjliga.

Den här förordningen skulle gälla fram till i sommar men nu har regeringen alltså beslutat att förlänga den så att den även gäller under nästa läsår. Effekter på elevers lärande kommer troligen att behöva hanteras under en längre tid, enligt regeringen.

Enligt Anna Ekström har huvudmännen inte hittills utnyttjat den här möjligheten att till exempel ha undervisning på lov i någon större utsträckning, men hon tror att det kan bli aktuellt framöver.

– Det är värt att komma ihåg att eleverna har gått i skolan under tre väldigt annorlunda terminer och min bedömning är att det kan behövas den här möjligheten att ge fortsatt mer stöd till eleverna under kommande år också, säger Anna Ekström.

Hur stort bedömer du att kunskapstappet riskerar att bli?

– Jag vet att eleverna får kämpa hårdare med skolan nu än i vanliga fall, men om det leder till kunskapstapp, det vet vi ännu inte. Vi kommer se när betygen kommer i vår på vilket sätt pandemin har påverkat betygen.

Möjligheten att bedriva undervisning på distans kommer alltså också fortsätta under nästa läsår, så länge smittspridningen gör att det behövs. Samtidigt uppmanar Anna Ekström skolorna att göra allt de kan för att minska risken för smittspridning på skolorna för att de ska kunna vara öppna i så stor utsträckning som möjligt:

– Jag vet att många huvudmän har lagt ner ett stort arbete men jag får också signaler från fack och elever om att det behöver göras ännu mer. Min uppmaning till huvudmännen är att göra ännu ett omtag för att se om det finns mer man kan göra för att minska smittspridning i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.