Vägbelysning

Småorter riskerar att förlora sin gatubelysning

1:37 min
  • Den lilla byn Gaddaröd utanför Kristianstad riskerar att släckas ned i höst, och de boende protesterar mot att belysningen efter landsvägen är hotad.
  • Och det finns många orter i Sverige där samma sak kan hända. En kartläggning Trafikverket gjort tillsammans med ett antal svenska kommuner visar att mycket av den belysning kommunerna äger efter allmänna vägar är i dåligt skick.
  • Kommunerna lägger ut stora summor på belysning som inte gör någon nytta, anser Kenny Dolleris, ansvarig för frågan på Trafikverket.