FÅGLARS FLYKT

Mörka vingar flyger bättre

1:59 min
  • Att fåglar är mörka på översidan brukar förklaras med att det gör dem mindre synliga för rovdjur. Nu tror belgiska forskare att mörka vingar även kan ge bättre flygeffektivitet för havsfåglar.
  • I en studie såg de att havs fåglar med mörkare vingar tenderade vara bättre flygare.
  • Forskarnas förklaring är att vingarnas friktion minskar när översidan med hjälp av solen blir varmare än undersidan.