Biologisk mångfald

Motorklubbar kan hjälpa pollinatörer

1:56 min
  • Bristen på öppna sand- och markytor är ett hot mot den biologiska mångfalden, eftersom många växter och insekter är beroende av sådan miljö för sin överlevnad.
  • Men hjälp kan komma från oväntat håll, på Hols crossbana utanför Alingsås, ska bin och humlor snart få en fristad.
  • "Motorklubbar kan komma att bli helt nödvändiga samarbetspartners i framtiden, om staten ska nå upp till sina mål om biologisk mångfald", säger Nils Ryrholm, professor i zoologi vid Gävle högskola.