Biologisk mångfald

Bin och humlors nya bästa kompis – motorklubben

1:40 min
  • Bristen på öppna sand- och markytor är ett hot mot den biologiska mångfalden, eftersom många växter och insekter är beroende av sådan miljö för sin överlevnad.
  • Men enligt forskning från Högskolan i Gävle kan crossbanor användas som en fristad för bin och humlor. 
  • "Motorklubbar kan komma att bli helt nödvändiga samarbetspartners i framtiden, om staten ska nå upp till sina mål om biologisk mångfald", säger Nils Ryrholm, professor i zoologi vid Högskolan i Gävle.