COVID-19

”Motsägelsefullt att ha covid-19 klassad som samhällsfarlig”

1:44 min
  • I Danmark beslutade man i veckan att covid-19 inte längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

  • Också i Sverige pågår nu debatten om när klassificeringen ska ändras.

  • Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet, sa i P1-morgon i morse att det är motsägelsefullt att den är klassad som samhällsfarlig när den inte längre hanteras som det gällande till exempel testning och smittspårning.