EKOT GRANSKAR

MSB: Allvarliga brister i krisberedskapen

1:57 min
  • Sveriges krisberedskap måste bli mycket bättre, enligt Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  • Hon reagerar starkt på Ekots avslöjanden om brister kring exempelvis reservström på äldreboenden, risker med trygghetslarm och otillräckliga insatser mot värmeböljor.

  • ”Ytterst handlar det om människors trygghet och säkerhet”, säger Camilla Asp.

– Jag tycker att det här är allvarligt det som ni lyfter fram, driver man samhällsviktig verksamhet så måste man ha en beredskap för att också kunna driva den verksamheten om det är störningar i samhället, om elen går ner eller internet inte fungerar. Vi brukar säga att man måste ha en plan B, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap..

Det handlar om både brister som blivit tydliga under pandemin, som för dålig lagerhållning av skyddsutrustning och bitvis otydlig ansvarsfördelning. Men också brister som riskerar att få allvarliga konsekvenser vid helt andra kriser.

Ekot har bland annat avslöjat att fler än 600 äldreboenden saknar tillgång till reservström, trots att det på flera boenden exempelvis kan finnas personer som behöver elektrisk utrustning för att överleva.

Trots att värmeböljor de senaste åren beräknas ha lett till att hundratals personer kan ha dött i Sverige, bedöms insatserna för att skydda de sköraste äldre mot höga temperaturer vara otillräckliga, enligt ansvariga på äldreboenden på flera håll i landet.

– Vi behöver en kraftsamling. Det här visar ju verkligen på att i hela samhället, alla vi måste ha en beredskap med oss. Ytterst handlar det om människors trygghet och säkerhet, säger Camilla Asp.

I dag ligger mycket av ansvaret för krisberedskapen hos kommunerna, även när det gäller till exempel lagerhållning. Men där kan det komma att behövas vissa förändringar, tror Camilla Asp.

– Är det rationellt och rimligt att alla ska ta samma ansvar eller kan man till exempel när det gäller försörjningsberedskap ha en annan logik där man kanske sampoolar resurser, man kanske har centrallager i stället. Jag tror att det kommer att bli mer centraliserat inom vissa områden, säger hon.

Regeringen har också tillsatt en utredning som ser över det här. Samtidigt har MSB redan i dag ett ansvar för att utveckla och stödja  krisberedskapen.

Finns det någon punkt där du kan känna att här skulle MSB kunna göra mer eller bättre för att förenkla eller förbättra möjligheterna för kommunerna att stärka sin krisberedskap?

– Jag tycker att vi hela tiden måste ha den ansatsen att vi kan göra bättre, annars stagnerar man och blir en dålig myndighet, säger Camilla Asp, vikarierande generaldirektör för MSB.