RISKER MED SPRÄNGFÖRRÅD

MSB: Olyckan i Östersund får inte hända igen

1:54 min
  • Efter P1-programmet Kalibers granskning som visar att det kan finnas stora säkerhetsrisker i många av landets kommuner med bortglömda sprängförråd, så kallade sprängkistor, ska nu en riktad informationskampanj göras.

  • Bakom initiativet står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och kampanjen görs tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR.

  • ”Finns det bortglömda sprängkistor som står omärkta och som man inte känner till så är naturligtvis det inte bra. Olyckan som hände i Östersund vill man ju inte ska hända igen”, säger Ann-Sofie Eriksson, enhetschef på MSB.