Översvämningskatastrofen

MSB redo att skicka hjälp om det behövs

1:49 min
  • Belgien har konstaterat att översvämningarna är så omfattande att landet måste få hjälp och har därför aktiverat EU:s så kallade civilskyddsmekanism.
  • Frankrike, Österrike och Italien bistår Belgien, och räddningsteam, helikoptrar, gummibåtar och dykare från Frankrike har precis anlänt.
  • "Sverige har däremot inte de resurser som efterfrågas, men står redo om det skulle efterfrågas", säger Beatrice Linder, tjänsteman i beredskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.