Ska nu utbilda

MSB: Rykten och desinformation hotar vaccineringen

1:58 min
  • Informationspåverkan beskrivs av svenska myndigheter som ett ökande hot mot vaccineringen mot covid-19.
  • Därför drar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, igång en särskild utbildningsinsats för kommunikatörer vid landets regioner och kommuner.
  • "Vi berättar hur man identifierar och vilka strategier man kan använda sig av för att hantera desinformation och vilseledning kopplat till vaccinationen", säger Mikael Tofvesson chef vid MSB.

Mikael Tofvesson är chef för enheten för skydd mot samhällspåverkan på MSB och han ger exempel på falsk information som florerar just nu.

Till exempel att det skulle vara bättre att stärka immunförsvaret än att ta vaccin, att vaccinet innehåller microchip eller att det är bättre att blir sjuk än att vaccinera sig. Påståenden som tillbakavisas av Läkemedelsverket.

Mycket av det som av MSB beskriver som informationspåverkan sker i kommentarsfält på sociala medier. Sara Nilsson, kommunikationschef vid region Jämtland Härjedalen ger exempel hur det kan se ut på regionens Facebooksida.

– Det kan ju vara länkar till exempelvis källor som kanske inte är trovärdiga eller säkerställda. Mycket sånt där man kan ifrågasätta avsändaren och syftet.

Enligt Mikael Tofvesson på MSB finns det olika orsaker till varför desinformation sprids.

– Det ena är att det kanske finns aktörer som vill underminera förtroendet för Sverige och det svenska samhället. Det andra är den ekonomiska faktorn, att vissa vill få läsare till sina sidor för att få in annonsintäkter och använder information som skapar vaccinoro.

I hotbilden nämns också det som kallas Främmande makt, stater som driver olika påverkanskampanjer.

– Något vi sett vissa främmande makter bedriva just nu är att man sprider negativ bild och desinformation kring vaccin eller vaccinframställningen, säger Mikael Tofvesson.

Han lyfter vikten av att alla människor är källkritiska och för myndigheternas kommunikatörer gäller det att bemöta falska uppgifter med vetenskap och fakta.

– Det är befolkningen som är fokus för allt det kommunikativa arbetet just nu. Så när vi stärker en kommunikatör ute i en region då är det ju för att den ska kunna bli en bättre motpart och kommunikatör till befolkningen.

Sara Nilsson, kommunikationschef vid region Jämtland Härjedalen välkomnar insatsen men hade gärna sett att den kommit tidigare.

– Hela den här vaccinationsprocessen drog igång ganska intensivt och det gör väl mycket att man önskar att det hade kommit lite tidigare.