Muddring möjliggör fler sjötransporter i Mälaren

7:08 min
  • Just nu pågår ett stort arbete i Mälaren när ungefär en miljon kubikmeter bottenmassa ska tas upp, dels för att få bort gamla föroreningar och dels för att göra transporterna till sjöss säkrare
  • Muddringen som det kallas, öppnar också upp för att en del av de tunga godstransporterna med lastbil på vägarna, ska kunna lastas på mera klimateffektiva fartyg till sjöss istället.
  • Vi ska till Köpings hamn i Västmanland nu, där en del av muddermassorna tas om hand.