Mälarhamnar

Muddring underlättar för mer gods till sjöss istället för på vägarna

1:29 min
  • Om mer av den tunga godstrafiken på våra vägar flyttas över till sjöfart istället så finns stora miljövinster att göra, enligt Carola Alzén, VD för Mälarhamnar.
  • Nu ska ett projekt med muddring, där farleder i Mälaren ska breddas och fördjupas, göra att större fartyg kan gå in till Köpings och Västerås hamnar.
  • Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten instämmer i att sjötransporter är mer energieffektiva men säger också att en ökning av sjötransporterna medför en ökning av fossila bränslen som måste fasas ut.