KULTURARV

Museer ska få skänka bort föremål

0:38 min
  • Museer ska få större möjlighet att skänka bort föremål.

  • Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utreda om statliga museer ska få donera föremål med ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde, till mottagare som inte är andra museer.

  • I dag får museer i offentlig regi bara donera föremål till andra museiverksamheter som också i huvudsak är offentligt finansierade.