Granskning

Statligt museum sponsras av storbank – kan vara olagligt enligt expert

1:46 min
  • Det statliga Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet har tecknat ett sponsringsavtal med storbanken Swedbank. I utbyte mot 15 miljoner kronor får banken bland annat agera som museets "bollplank och rådgivare".
  • Men det här upplägget kan vara olagligt eftersom museet riskerar sitt grundlagsstadgade oberoende, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.
  • "Vi har en formulering som säger att vi alltid har sista ordet i allt innehållsarbetet, så vi tycker inte att vi är beroende" säger Cecilia von Heijne, museichef.

– Man uppfyller inte kravet på opartiskhet i regeringsformen när man låter sig finansieras av en aktör och samtidigt låter den få så stort inflytande på verksamheten, säger Olle Lundin.

Museet, vars inriktning är svensk penning- och finanshistoria, tecknade förra hösten ett avtal med Swedbank som löper över sex, och halvt år. Museet får 15 miljoner kronor och banken får bland annat föreslå personer som ska hålla föreläsningar på museet och fungera som museets "bollplank och rådgivare". Men museets chef Cecilia von Heijne menar att deras oberoende inte påverkas, eftersom det i slutändan alltid är museet som faktiskt bestämmer.

– Vi har en formulering som säger att vi alltid har sista ordet i allt innehållsarbete, så vi tycker inte att vi är beroende så vi har verkligen jobbat med en skrivning för att få fram att det är på det här sättet, säger Cecilia von Heijne.

Ekonomiska Museet - Kungliga myntkabinettet ska också presentera storbanken med synlig logga på bland annat sin hemsida och i sociala medier. Swedbank får också ta fram en ny mobil utställning tillsammans med museet, som ska resa runt i Sverige och besöka alla Swedbanks regioner.

Olle Lundin tycker att samarbetet innebär att museet blir alldeles för tätt förknippat med banken, och att de riskerar hela sin trovärdighet.

– Museets viktigaste uppgift är att informera allmänheten och medborgarna om det som varit och då blotta misstanken om att Swedbank kan vara med och påverka bilden av hur den svenska ekonomin växt fram, är ju naturligtvis förödande för museets trovärdighet. Vi skulle aldrig ens tänka tanken att låta Socialstyrelsen sponsras av Astra Zeneca, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Cecilia von Heijne tycker att museet har gjort en noggrann juridisk bedömning och tagit hänsyn till Ekonomistyrningsverkets vägledande dokument, där det framgår att myndigheter får ta emot sponsring, men att det inte får riskera myndighetens oberoende – och det tycker hon inte att dom gör i det här fallet.

– Som bollplank och rådgivare är det klart att man kan lämna idéer och förslag men beslutet ligger hos oss som museum och myndighet vad det är vi ska göra, säger Cecilia von Heijne.  

Finns det några risker med att en privat storbank kan komma med idéer som ni verkställer?

– Nej. Vi har det yttersta ansvaret för vad som kommuniceras. Så nej.

Men Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, tror att museets sponsringsupplägg skulle ha svårt att klara en granskning av t.ex. Justitieombudsmannen.

– Om någon skulle vara så fräck så man JO-anmälde det här så tror jag att JO skulle kritisera museet.