Myanmar

Myanmars skuggregering uppmanar till revolution mot juntan

1:59 min
  • Ledningen för Myanmars skuggregeringen uppmanar nu folket att göra revolution mot militärjuntan.
  • Uttalandet ses av många Myanmarier som en uppmaning att svara på militärens brutala våld.
  • Juntan har förklarat skuggregeringen olaglig och sagt att alla som samarbetar med den kommer att anklagas för förräderi, skuggregeringen å sin sida har förklarat juntan och militären för en terroristorganisation.