ålgräs

Mycket kol och kväve släpps ut när havets ängar försvinner

2:00 min
  • När mycket av det ekologiskt viktiga ålgräset har försvunnit i södra Bohuslän har stora mängder kol och kväve släppts loss från havsbotten, enligt en ny svenskledd studie.
  • Kolutsläppen bidrar till klimatförändringarna och kväveutsläppen ökar övergödningen.
  • En försvunnen ålgräsäng i det här området släpper man ut ungefär 6 ton kväve och 60 ton kol per hektar, säger ålgräsforskaren Per Moksnes.