MYNTKABINETTET

Mynt för miljoner försvann – man frias från misstankarna

0:47 min
  • En tidigare anställd vid Kungliga myntkabinettet frias från misstankar om grovt häleri, anklagad för att ha sålt mynt från kabinettet på auktioner för över 3 miljoner kronor.

  • Svea hovrätt gör samma bedömning som tingsrätten och ogillar åtalet. Man bedömer att preskriptionstiden för häleri hade gått ut och därmed prövas aldrig frågan om varifrån mynten kom.

  • Mannen har hela tiden hävdat att mynten kommer från arv eller från inköp från andra myntsamlare.