Mytomspunna medborgarskolan i Fogelstad återuppstår

13 min
  • Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad var under första halvan av 1900-talet en samlingsplats för kvinnor som ville påverka samhället. 
  • Nu är Medborgarskolan Fogelstad på väg att återuppstå, efter en insamlingskampanj så återinvigs skolan den 13 augusti.
  • Hör samtal med Charlotte Signahl, initiativtagare till projektet samt Tjia Torpe, Ordförande i Insamlingsstiftelsen Fogelstad.