maskininlärning

När AI kollar pollen träder humlors matvanor fram

1:59 min

Användningen av artificiell intelligens, AI, gör det nu lättare att analysera pollen.
Det öppnar i sin tur upp en massa forskningsmöjligheter enligt biologer vid Lunds universitet.

Bevarandebiologen Ola Olsson vid Lunds universitet använder pollenanalys med AI för att få reda på mer om humlors matvanor.

– Vi har haft humlebon ute i landskapet. Sedan när humlorna kommer hem med sin last plockar vi av pollenkornen. Till humlornas förtret naturligtvis! Men då kan vi se var de har varit någonstans.

Forskningen hade knappast gått att genomföra utan AI-teknik säger Ola Olsson. I sina studier vill han och kollegorna bland annat ta reda på vilka sorts blommor som är viktiga för humlorna, och som det därför kan vara extra bra att bevara i landskapet.

Men om forskarna själva skulle artbestämma varje pollenkorn som humlorna haft med sig genom att titta på dem i mikroskop skulle det ta orimligt lång tid. Därför har de nu använt maskininlärning, en sorts AI, för att träna ett datorprogram att snabbt känna igen de artspecifika utseendena på olika träd- och blomarters pollenkorn.

– Pollenkorn kan ha små porer i sig. Vissa är kantiga och andra är runda eller taggiga.

Hittills har datorprogrammet lärt sig att känna igen ett hundratal arter. Men även forskargrupper i andra länder har de senaste åren börjat utveckla AI för pollen-analyser.

Ola Olsson ser också möjligheter för tekniken att underlätta analyserna som ligger bakom de pollenprognoser som följs av många med allergi.

– Där är det färre arter inblandade. Men det är ändå så att en del av begränsningarna i det arbetet är den manuella analysen som är en flaskhals.

Referens:
Ola Olsson et al. Efficient, automated and robust pollen analysis using deep learning. Methods in Ecology and Evolution 17 februari 2021. DOI: 10.1111/2041-210X.13575