SR Granskar

Nasra var rädd när hon födde barn i Sverige

2:04 min
  • En enkät visar att hundratals barnmorskor vittnar om att det finns skillnader i hur utrikesfödda kvinnor och de födda i Sverige behandlas när de ska föda barn.
  • Över 300 svarande vittnar om att kommunikationsproblem lett till komplikationer till exempel allvarligare förlossningsbristningar.

  • Nasra Dekow Moalim i Malmö kände sig stressad och rädd under sin förlossning och fick inte någon tolk trots att hon bad om det, säger hon.