SCB

Nästan 500 fler värmlänningar 2020 jämfört med året innan

0:50 min
  • Under förra året ökade folkmängden i Värmland med 471 personer, knappt 283 000 personer bor i länet visar statistik för år 2020 från SCB.

  •  Enligt SCB var inflyttningen större än utflyttningen, men antalet dödsfall var också större än antalet födslar, därför är länets befolkningsmängd i stort sett oförändrad.

  • I nio av Värmlands 16 kommuner minskade befolkningsmängden under förra året med minst 0,2 procent jämfört med föregående år.