Vaccinering

Nästan dubbelt så mycket influensavaccin har beställts till Region JH

1:07 min
  • Intresset för att ta vaccin mot säsongsinfluensan har ökat i Jämtlands län och regionen har därför lagt en nästan dubbelt så stor beställning på doser i år, 41 000 jämfört med fjolårets 25 000 doser.
  • De senast två åren har det inte varit så mycket influensa och då är immuniteten i befolkningen mindre och det finns en risk att det kan bli en ökad influensasäsong i år, säger Micael Widerström som är regionens smittskyddsläkare.
  • "Vi har blivit mer fokuserade på det här med sjukdom och smitta, och att man kan skydda sig med vaccination det har vi ju verkligen sett", säger han.