coronapandemin

Nästan en miljon snabbtester används inte

1:59 min

Snabbtester som kan visa om någon är smittad av covid-19 används inte i den utsträckning de skulle kunna göra i Sverige.

– Just nu så finns det tillgång till ungefär en miljon snabbtest per vecka, men det nyttjas ju betydligt mindre i nuläget, säger  Karin Tegmark-Wisell, är chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten och biträdande statsepidemiolog

Men en miljon tester som finns - hur många av dem används?

- Ja, knappa 30 000 per vecka i dagsläget.

Istället för en miljon snabbtester per vecka används cirka 30 000 snabbtester i veckan av sjukvård och regioner i Sverige.

Snabbtester är antigentester som ger svar inom en kvart och kan hitta smittsamma personer, eftersom de utsöndrar stora mängder virus. Snabbtesterna har inte samma känslighet som PCR-tester, som fångar upp små mängder genetiskt material från virus .

Anne-Katrine Pesola som är ansvarig för labbtestutveckling i Skåne säger till Vetenskapsradion att det är allvarligt att så få snabbtester används.

De flesta antigentester har krävt - precis som PCR-tester - att pinnar förs in i näsa eller svalg för att få provresultat. Det  kan kännas obehagligt.

I Skåne pågår därför försök med att använda saliv för snabbtester, ett området där det kommit studier som visar att det kan räcka med att spotta i ett provrör  för att upptäcka smitta.

Oavsett hur snabbtesterna utförs, så är frågan vem som ska ta ansvaret.

--Det är ju en sak att ha laboratoriekapaciteten, och en annan att ha en logistik uppbyggd så att man kan använda det på ett ändamålsenligt sätt. Att det leder vidare och att det inte istället leder till att man tror att man är skyddad för att man tog ett test igår, säger Karin Tegmark-Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten och biträdande statsepidemiolog.