coronapandemin

Nationellt vårdprogram för covid-19 uppdateras med nytt läkemedel

1:59 min

Efter att flera vetenskapliga studier visat effekt av så kallade IL-6 hämmare för svårt sjuka i covid-19, uppdateras nu det nationella vårdprogrammet för coronapatienter.

Magnus Gisslén är professor på Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

– Det man blir riktigt svårt sjuk av i covid19 är en väldigt, väldigt kraftig inflammation, ett slags immunsvar mot infektionen, säger han.

Det är just mot den kraftiga inflammationen som IL-6 hämmarna har visat sig effektiva. Det är en slags anti-inflammatorisk substans, som istället för att ge sig på själva viruset hjälper till med de sekundära effekterna av infektionen.

Preparatet används i vanliga fall till andra inflammatoriska tillstånd, som till exempel reumatologiska sjukdomar och efter vissa cancerbehandlingar.

Men nu har totalt åtta vetenskapliga studier tittat på effekten av IL-6 hämmare på svår covid-19, och medan en del av dem har haft svårt att se en effekt, har andra lite större studier sett effekt både i form av minskad dödlighet och snabbare utskrivning från intensiven.

– Sammanvägt kan man i de här studierna se att dödligheten minskar litegrann hos just de patienter som får IL-6 hämmare, säger Magnus Gisslén.

Men mer forskning kommer att behövas för att ta reda på exakt vilka patienter som har den största nyttan av det här preparatet, säger han.

– Det är en ganska liten andel av patienterna med covid-19 som kommer att bli aktuella för behandling med den här typen av läkemedel. Men det är en del, och det är en del av de svårast sjuka som kan ha nytta av det.

Källa: The REMAP-CAP Investigators, 2021. Interleukin-6 Receptor Antagonists in Critically Ill Patients with Covid-19. New England journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa2100433