DDIGITALA KRÄNKNINGAR

Emil om nätmobbning: Väldigt hård jargong i grabbgänget

1:58 min
  • Digitala kränkningar, mobbning och hot i mobiler och på nätet bland allt yngre skolelever upplevs som ett växande problem bland rektorer.
  • Kajsa Reitz, föreläsningsansvarig på Novahuset i Linköping som arbetar förebyggande mot våld och kränkningar ute på skolor vill se fler aktiva vuxna i barnens digitala miljöer.
  • Barn som P4 Östergötland talat med säger att tonläget kan vara hårt och påverka skolarbetet. 

Totalt skickades enkäten till 3 744 e-postadresser runt om i landet. 1066 rektorer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 28,5 procent (undersökningen är inte statistiskt säkerställd).