SPRÅK

Naturgas byter namn till fossilgas

2:00 min
  • Naturgas byter namn till fossilgas i statens språkvård ISOFs termlista.

  • Gasen består av metan och används både som drivmedel, för att producera elektricitet och för uppvärmning. Det är inte en förnybar energikälla.

  • Nu rekommenderar ISOF ordet fossilgas i stället för naturgas, efter diskussioner i språkvårdens hållbarhetsgrupp.