Vildsvin

Naturvårdsverket hjälper inte Gotland att stoppa vildsvin

1:19 min
  • Naturvårdsverket håller inte med Länsstyrelsen på Gotland att vildsvin på ön vore ett betrakta som en invasiv art.
  • Den framstöt länsstyrelsen gjort om att få hjälp med ett undantag för Gotland från riksdagsbeslutet att vildsvin är tillåtna i hela landet, lämnas utan åtgärd.
  • "Vi ska inte ha vildsvin på Gotland", säger öns landshövding Anders Flanking, inte nöjd med svaret från Naturvårdsverket.