Navalnyjs stängda kontor

5:38 min
  • Den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs organisation sattes upp på ryska myndigheternas lista över terrorist- och extremistorganisationer för några dagar sedan.
  • Beslutet har fått konsekvenser för dess gräsrotsrörelse, som de senaste fem åren vuxit, och öppnat lokala kontor över hela Ryssland - från Vladivostok i öst till Kaliningrad i väst, för att lära upp unga till aktivister och valövervakare. Nu är det i praktiken omöjligt att fortsätta som förr för Navalnyjs nätverk.
  • Hör reportage av Maria Persson Löfgren.