Stamceller

Navelsträngsblod räddade Emelies och Simons dotter

1:59 min
  • Navelsträngsblod, som kan tas från moderkakan och navelsträngen efter en förlossning, innehåller stamceller som kan användas för att bota svåra sjukdomar.
  • Snart är den Nationella navelsträngsblodbankens mål om 5 000 unika prov uppfyllt.
  • Emelie Bornserius och hennes man Simon förlorade sin första dotter till följd av en immunbristsjukdom. Samma sjukdom upptäcktes snabbt hos deras andra dotter, och hon blev en av donationsmottagarna av stamcellerna.