Pressmeddelande 2020-02-15

Nedkopplad – premiär idag för ny serie om utanförskap i den digitala världen

Sverige är ett uppkopplat land, samtidigt är det flera hundra tusen personer som aldrig eller mycket sällan använder internet. Vi bokar läkartider på webben, håller kontakten med vänner via sociala medier, handlar online och betalar parkeringsavgiften med en app. Men vilka är det som står utanför det digitala samhället och vad får det för konsekvenser? Idag är det premiär för nya serien Nedkopplad, kl. 10.35 i P1.

Regeringen har som mål att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025. Det betyder att allt mer av samhällets service blir digital. Vi förväntas söka bidrag, deklarera, läsa våra sjukjournaler och boka covidtest via internet och allt fler saker blir svåra att göra om man till exempel saknar ett bank-id.

– Att det finns människor som inte kan vara uppkopplade för att de saknar kunskap om hur man gör, eller för att de kanske inte har råd med en smartphone, blir en demokratifråga. Det är hela samhällets problem att så många har svårt att ta del av den service de har rätt till, säger programledare Jenny Berntson Djurvall.

– När vi började arbeta med serien fann vi snabbt att det flesta är ofrivilligt utanför. Det är också lätt att tro att det i huvudsak rör sig om äldre personer men det stämmer inte. I gruppen som inte använder internet alls finns det också många med intellektuell funktionsnedsättning och de riskerar att hamna i ett dubbelt utanförskap,  säger Jenny Berntson Djurvall.

Serien sänds i fyra delar och lyfter olika aspekter av digitalt utanförskap och vilka konsekvenser som det medför. Medverkar gör bland andra en MS-sjuk kvinna som känner hur hon tappar kontrollen över sin ekonomi när hon inte kan hantera internetbank och smartphone, och en trebarnspappa som inte har råd med smarta telefoner och abonnemang till hela familjen berättar vad det innebär för honom.

Medverkar gör också bland andra Dino Viscovi från Linnéuniversitetet som forskar på äldre personer och digitaliseringen, liksom Kristin Alfredsson Ågren från Linköpings universitet som disputerat på hur unga människor med olika funktionsvariation använder internet.

Nedkopplad visar även på goda exempel på hur man kan hitta lösningar och med hjälp av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter ges även en utblick på hur det ser ut i andra delar av världen.

Sändningstider: Nedkopplad sänds i fyra avsnitt och startar måndag 15 februari kl. 10.35 i P1.

Pressbild: Jenny Berntson Djurvall, programledare. Foto: Daniel Djurvall

Bild 1

Bild 2

För ytterligare information, kontakta:

Jenny Berntson Djurvall, programledare
0702-960 555
jenny.berntson@sr.se

Lena Pettersson, producent
0708-77 68 25
Lena.pettersson@sr.se

Ulrika Salander, kommunikationsansvarig P1
073-773 54 10
ulrika.salander@sr.se