PANDEMIN

Nedstängningar har gett ökad psykisk ohälsa bland barn

2:05 min
  • Stängda skolor och lockdowns har fått stor negativ effekt på barns psykiska hälsa runt om i världen.

  • I Tyskland har antalet barn och unga med bland annat depression, ångest, ätstörningar och missbruksproblem ökat kraftigt under pandemin.

  • Nu vittnar psykologer och psykiatriker om långa köer till både öppenmottagningar och slutenvård.