Skogsbruk

Nekas avverkning intill vattendrag med flodpärlmussla

0:38 min
  • En skogsägare har fått besked om att en del av en planerade avverkning som anmälts till Skogsstyrelsen inte får utföras. Det handlar om den del av marken som vetter mot en bäck, där den fridlysta flodpärlmusslan finns.
  • Styrelsen skriver i sitt beslut att träden behövs som en skyddszon mot bäcken, av flera anledningar, bland annat som erosionsskydd.
  • Skogsmarken finns i Lycksele och det skulle kosta skogsägaren ett vite om 50 000 kronor att bryta mot beslutet.