SMITTSAMT VIRUS

Newcastlesjuka höns i Lekebergs kommun

0:32 min
  • På en hönsgård i Lekebergs kommun har fågelviruset Newcastlesjuka nu konstaterats
  • Det är en smittsam sjukdom som drabbar fåglar och Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Den aktuella gården har 7500 djur och de smittade fåglarna kommer också att avlivas och byggnaderna saneras.
  • De här restriktionerna innebär att Jordbruksverket också håller koll på andra besättningar i trakten och det kan innebära begränsningar för andra hönsgårdar.