”Förlust att hålla öppet”

Nöjesparker slår tillbaka mot FHM:s krav

1:59 min
  • Folkhälsomyndigheten vill att besökare på nöjesparker utomhus ska ha dubbelt så stor yta som de som besöker köpcentrum. 
  • Nöjesparkernas branschförening tillbakavisar kravet i ett remissyttrande.
  • "Mycket svårt att få lönsamhet på det sättet",  hävdar ledningen för Gröna Lund.