EKOT GRANSKAR

Nordea klassar kolproducenter som omställningsbolag

2:03 min
  • Svenska banker håller på att fasa ut investeringar inom den fossila sektorn.

  • Undantag görs för de företag som är på väg att ställa om till mer hållbar produktion.

  • Men bankerna gör helt olika bedömningar om hur många och vilka företag de ska behålla, visar Ekots granskning.

– Vad vi har valt att inte investera inom den fossila sektorn det är ju bolag som producerar och distribuerar olja gas och kol, säger Pia Gisgård hållbarhetschef på Swedbank Robur.

Varför då?

– Vi ser att den här verksamheten inte kan hantera sina hållbarhetsrisker idag och det är verksamhet som inte kommer vara långsiktigt lönsam.

Bankerna vill samtidigt uppmuntra bolag som ställer om. Därför fortsätter bankerna att investera i bolag som är på väg att lämna de fossila bränslena bakom sig.

Anders Langworth är hållbarhetschef på Nordea.

– På investeringssidan så har vi en fossilpolicy och en lista på bolag som vi anser har möjlighet att tydligt ställa om och vara i linje med Parisavtalet för det är det den här listan handlar om du är ett energibolag idag och har en viss mängd olja men det finns en tydlig plan för hur den här oljan ska minska fram till 2030 då kan ett sånt bolag här bolaget var med på listan.

Det skiljer sig åt mellan bankerna vilka och hur många företag som anses leva upp till kraven visar ekots granskning. Hos Swedbank har hittills bara tre bolag kvalat in. Hos Handelsbanken 14 och hos SEB ett tjugotal. Medan Nordea har godkänt över 150 företag som omställningsbolag. Bland bolagen finns stora kolproducenter tyska giganten RWE och finska Fortum vars dotterbolag Uniper är en av Europas största.

Hur kommer det sig att ni gör så olika värderingar?

– Den bedömning vi har gjort är när vi sätter den här listan baserat på vår kompetens och samråd med andra men jag går inte in på vilka bolag andra banker har på sina listor utan vi står för den lista som vi har, säger Anders Langworth.

För en kund kan det vara svårt att jämföra hur strikta bankernas bedömningar är. För medan Nordeas lista, liksom Swedbanks och handelsbankens är offentlig har SEB valt att inte publicera vilka företag det rör sig om. Enligt banken rör det sig om ett tjugotal icke namngivna bolag.

– Ja jag skulle säga att vi har ett tjugotal men det kan komma att ändras säger, Elisabeth Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB fondbolag SEB Investment Management.

Redovisar ni publikt vilka de är?

– Nej, det gör vi inte.

Och varför kommuniceras det här inte?

– Bra fråga.